Nederlandse taal en inburgeren

Nieuwkomers, oudkomers, asielzoekers en vluchtelingen die de Nederlandse taal willen of moeten leren in het kader van de inburgeringsplicht kunnen terecht bij de volgende aanbieders in Delft en omgeving. Wanneer u de inburgeringsplicht opgelegd heeft gekregen en u wilt geld lenen bij DUO voor cursuskosten, dan moet de school een Keurmerk Inburgering hebben. Voor scholen met een Keurmerk Inburgering kunt u zoeken op de website van Blik op werk: www.blikopwerk.nl . Voor Delft en omgeving zijn dat FOX AOB en Agens. Voor meer infomatie over inburgeren: www.inburgeren.nl/ Andere taalaanbieders zijn:

TU Delft
www.delftsemethode.nl/

Kottman Taal en Verhaal
www.kottman.info/

Lengkeek Taal Leren
www.lengkeektaalleren.nl/

Volksuniversiteit Delft
www.vudelft.nl/

Elycio talen
www.elyciotalen.nl/

Universiteit Leiden, talencentrum
www.hum.leidenuniv.nl/talencentrum


Gerelateerde onderwerpen:

Alfabetisering: lezen, schrijven, rekenen, taallessen
Ardemia Vrouwenactiviteiten
Conversatiegroepen Nederlandse taal
Gilde Delft
Meer informatie:

Agens Delft
Kalfjeslaan 10
2623 AH Delft
Telefoon: (088) 4241010

FOX AOB
Vreeswijkstraat 551
2546 AN Den Haag
Telefoon: (070) 367 51 40

Contactinformatie | Contactformulier | Colofon | Help | Bekeken onderwerpen