Woonnet Haaglanden

Wooncorporaties in de regio Haaglanden bieden wekelijks hun woningen te huur aan via de website www.woonnet-haaglanden.nl. Deze woningen zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden die in het bezit zijn van een woonpas en voldoen aan de voorwaarden die per woning staan vermeld. Om te kunnen reageren op de woningen heeft u een woonpas nodig. Deze kan aangevraagd worden via internet of bij een woningcorporatie in de regio. De kosten hiervoor zijn 10 euro per jaar. Voor wie moeite heeft met het omgaan met de computer is het mogelijk om hulp te krijgen bij het reageren via 1 van de woningcorporaties.

Toewijzing
Na het reageren op een door woonnet-haaglanden.nl geadverteerde woning vindt sortering plaats op basis van de aard van de woningzoekende, zoals dat in het woningzoekendenregister is vastgelegd: urgent of regulier woningzoekend.
De woningzoekende met de langste inschrijfduur is al eerste aan de beurt, tenzij een urgente heeft gereageerd of er sprake is van voorrang op grond van lokale beleidsruimte. Als de aangeboden woning niet voldoet aan het zoekprofiel dat de urgente heeft, dan vindt de sortering plaats als regulier woningzoekend. Dit geldt voor het reguliere aanbod.
Bij Lotingwoningen wordt geloot, bij Per direct te huur geldt wie het eerst reageert, is het eerst aan de beurt.

Hoeveel mag u verdienen om in te kunnen schrijven?
Er is geen maximum inkomen verbonden aan het inschrijven. Wel worden er vooral woningen geadverteerd met een sociale huurprijs tot € 699,48 (prijspeil 01.01.14) en minder vrije sector woningen. Als uw bruto jaarinkomen hoger is dan € 34.678 (voor één persoon) en € 44.800 (voor meer personen) prijspeil 01.01.14, dan mag u meestal niet reageren op sociale huurwoningen.

Voor de meeste woningen met een huur tot € 699,48 gelden maximale inkomensgrenzen:

  • Bent u alleenstaand dan mag uw fiscale inkomen maximaal € 34.678 per jaar zijn om te kunnen reageren.
  • Verhuist u met twee of meer personen dan mag uw gezamenlijk fiscale inkomen maximaal € 44.800 per jaar zijn om te reageren. Het inkomen van uw eventuele partner of andere meerderjarige huisgenoten wordt daarbij meegerekend, maar het inkomen van uw eventuele kinderen niet.

De inkomensgrens geldt niet voor woningtoewijzingen via bijzondere bemiddelingen of voor een zorgwoning.

Classificatiesysteem
Bij elke woning die op woonnet-haaglanden.nl wordt aangeboden, staat met een pictogram aangegeven voor wie de woning geschikt is. Er zijn vijf mogelijkheden:
• woningen die toegankelijk zijn voor iedereen
• woningen voor mensen die wat moeilijk lopen
• woningen voor gebruikers van rollators
• woningen voor gebruikers van rolstoelen
• woningen voor gebruikers van extra brede rolstoelen.

Snel een woning vinden:

Loting
Als u nog maar kort staat ingeschreven en u wilt toch kans maken op een woning, dan kunt u het beste reageren op een lotingwoning. Deze woningen worden verloot, dus iedereen maakt evenveel kans. Het zijn doorgaans kleine woningen die vooral geschikt zijn voor starters of mensen die net gescheiden zijn. Vrijwel elke dag wordt het lotingaanbod ververst. Maar let op: de woningen staan slechts één dag op de website. U mag maximaal op twee lotingwoningen per dag reageren. Mensen met een urgentie krijgen wel voorrang. Zie voor meer informatie de folder ‘Snel een woning vinden’.

Direct te huur
Bij 'Direct te huur'-woningen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus hoe sneller u reageert op een 'Direct te huur'-woning, hoe groter de kans dat u de woning krijgt aangeboden. Door een reactie via de website te plaatsen, laat u weten dat u geïnteresseerd bent in een woning. In de advertentie staat tot wanneer u kunt reageren. Voor deze woningen hoeft u niet ingeschreven te staan.

Kansrijk zoeken
U kunt iedere dag tussen 16.00 en 20.00 gebruik maken van Kansrijk zoeken. Kansrijk zoeken is te vinden bij uw persoonlijke gegevens op "Mijn Woonnet". Met behulp van Kansrijk Zoeken kunt u nagaan op welke woning u op dat moment de meeste kans maakt.


Gerelateerde onderwerpen:

Verhuiskostenvergoeding Wet maatschappelijke ondersteuning
Urgentie of voorrangsverklaring
Woonzorgcentra
Pieter van Foreest
Seniorenmakelaar Vidomes
Woonzorgcentrum Abtswoude
» meer gerelateerde onderwerpen tonen (17)
Meer informatie:

Woonnet Haaglanden

Contactinformatie | Contactformulier | Colofon | Help | Bekeken onderwerpen